ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ECO MARS

Τα χρηματοκιβώτια αυτού του τύπου κατασκευάζονται από ατσαλολαμαρίνα αρίστης ποιότητας.
Η πόρτα ασφαλίζει με δύο (2) κινητούς πύρους διατομής Φ18.