ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ OFFICE

Κατασκευή από ατσαλολαμαρίνα αρίστης ποιότητας πάχους 3 mm στην πρόσοψη και
1,2 mm στο σώμα