ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ G3

Υψηλή τεχνολογία και ολοκληρωτική ασφάλεια