ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ G2

Υψηλή τεχνολογία και ολοκληρωτική ασφάλεια