ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ DD3

Υψηλή τεχνολογία και ολοκληρωτική ασφάλεια