ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ T2

Δυνατότητα πάκτωσης με ειδικές οπές.