ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Υποδοχές στην πλάτη για μόνιμη στήριξη στον τοίχο
Κατασκευάζονται από ατσαλολαμαρίνα 0.9mm