ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S2

Ένα μικρό φρούριο της σειράς SAFE