ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ G1

Υψηλή τεχνολογία και ολοκληρωτική ασφάλεια