ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ S4

Ένα χρηματοκιβώτιο που υπακούει μόνο στον ιδιοκτήτη του!