Προδιαγραφές των προιόντων μας

Τα προιόντα μας κατασκευάζονται από εξωτερικό Χάλύβδινο έλασμα πάχους 10mm. Στήν εσωτερική πλευρά τοποθετείται πλέγμα Κεκλιμένων ελασμάτων πάχους 8mm υπό γωνία 45 μοιρών, η επιφάνεια των οποίων ανά 10 cm είναι διάτρητη για να περνάει στρογγυλό σίδερο μασίφ 25 φ διατομής. Με τον τρόπο αυτό γίνεται αδύνατη η διάρρηξη (λόγω της συνεχούς θράυσεως) από οποιοδήποτε Τρυπάνι η άλλο διαρρηκτικό εργαλείο. Στην συνέχεια τοποθετείται άλλο χαλύβδινο έλασμα πάχους 6mm με σκοπό να καλύψει το πλέγμα των κεκλιμένων ελασμάτων και το κενό που δημιουργείτε γεμίζετε με κορούνδιο (σμιρίγδι) Το οποίο έχει την ιδιότητα ένεκα της μονολιθικής δομής και της Σκληρότητας του να είνα αδιαπέραστο απο το οξυγόνο ή άλλο διαρρηκτικό εργαλείο. Επιπλέον επειδή τα εσωτερικά και εξωτερικά ελάσματα μαζι με το κουρούνδιο γίνονται ένα σώμα μεταξύ τους είναι αδύνατη η αφαίρεση μεμονωμένων κομματιών της θωράκισης. Τέλος άλλο εσωτερικό έλασμα πάχους 8mm τοποθετείται 5 cm περίπου από το ενδιάμεσο έλασμα, δημιουργώντας κενό αέρος πού πληρούται από περλίτη απαραίτητο για την σταθεροποίηση της θερμοκρασίας σε περίπτωση φωτίάς (αντοχή θωράκισης 950 βαθμοί C επί 2 ώρες). Πάνω στο έλασμα αυτό (κατά την κατασκευή της πόρτας) τοποθετούνται Οι μηχανισμοί κινήσεων των μπαρών, οι κλειδαριές, οι κωδικοί αριθμοί καθώς επίσης και ειδικό σύστημα μπλοκαρίσματος του μηχανισμού σε περίπτωση απόπειρας διαρρηξης. Με τις παραπάνω προδιαγραφές τα προιόντα γίνονται αδιάρρηκτα, πυρασφαλή, και αντιμαγνητικά (για φύλαξη δισκετών)

Πλήρως λειτουργικά με πιστότητα στην χρήση τους.
Ανυποχώρητη ασφάλεια.
Φιλικά στο περιβάλλον.
Κατάλληλα για ξενοδοχεία, γραφεία, νοσοκομεία και κατοικίες.
Άψογο service.